Informatieblad bij Reglement Ledenfinanciering Odin Voorraadfonds

 Laatste update januari 2018

 

1. Type product:

Het betreft een risicodragende lening aan de coöperatie.

Looptijd : 3 of 5 jaar
Minimale inleg : € 500
Maximale inleg :  € 20.000
Startdatum : dag nadat het bedrag op de rekening van de coöperatie is bijgeschreven

 

2. Rente:

De rente is vast gedurende de looptijd en per gekozen type lening.

Rente betaling :

jaarlijks of in een keer na de looptijd*

* De rente van de lening van 500 euro wordt in een keer samen met de aflossing betaald.Bij de andere opties wordt de rente jaarlijks betaald. Bij betaling in een keer na de looptijd, berekenen we de rente over het geleende bedrag en vermenigvuldigen dit vervolgens met het aantal jaren dat de lening loopt. We berekenen dus geen rente over rente. 

 

3. Beperkende voorwaarden:

Tussentijds
opnemen

: niet mogelijk
Vervroegde uitbetaling uitsluitend in specifieke omstandigheden

Deelname in de ledenfinanciering van het Odin Voorraadfonds is alleen mogelijk voor leden van de Coöperatie Odin UA.

Er kan voor twee verschillende looptijden gekozen worden, namelijk 3 jaar of 5 jaar.

De rente voor nieuwe leningen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Gedurende de looptijd van de lening is deze vast.
Voor de verschillende looptijden, aflossingsmogelijkheden en uitbetalingopties worden verschillende rentepercentages vastgesteld.

Voor 2019 zijn dat de volgende:

 
bedrag   looptijd aflossing rente rente op kaart
€  500,- of  3 jaar na 3 jaar ineens 3,00% 3,50%
€1.000,- een 3 jaar na 3 jaar ineens 3,00% 3,50%
€1.000,- veelvoud 5 jaar na 5 jaar ineens 3,50% 4,00%
€1.000,- hiervan  3 jaar aflossing in gelijke delen per jaar 2,50% 3,00%
€1.000,-   5 jaar aflossing in gelijke delen per jaar 3,00% 3,50%